top of page

Privacyverklaring

Schone Zaken

Nieuwe Ebbingestraat 16

​9712 NK Groningen

050 - 589 15 15
info@schonezaken.nl

Joke Ottevangers-de Knegt is beheerder gegevensbescherming van Schone Zaken.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden.

Schone Zaken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Het betreft:

 

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Gebruik van uw gegevens.

Schone Zaken verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor verzending van de nieuwsbrief en het afhandelen van een eventuele betaling. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Schone Zaken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schonezaken.nl

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schone Zaken. Daartoe kunt u een verzoek indienen via info@schonezaken.nl.

 

Verwerking en bewaren persoonsgegevens.

Schone Zaken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Zakelijke relatiegegevens, bewaartermijn 7 jaar, wettelijk vereist.

  • Contact/klantgegevens, 2 jaar, direct contact.

  • Nieuwsbrief, voor zolang de lezer is aangemeld voor de nieuwsbrief.

Cookies.

Schone Zaken gebruikt alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

bottom of page